Geschiedenis

Christelijk sociaal netwerk voor Franse jongeren in Engeland

Sinds 1965 werkte pater Bernard Aye als kapelaan voor een Franse organisatie die taalcursussen in Engeland aanbood. Hij had zich gerealiseerd dat de meeste jonge Franse mensen die in Engeland verbleven, aangewezen waren op zichzelf. Om deze jongeren tegemoet te komen richtte pater Bernard Aye met de hulp van studenten uit Noord-Frankrijk gemeenschappen van studenten op. Die gemeenschappen stonden onder leiding van een priester en zo wilde hij de aanwezigheid van een christelijk sociaal netwerk op locaties zo divers als Poole en Brighton Beaches, en het hart van London verzekeren.

Oecumenisch karakter

Dit alles gebeurde in samenwerking met zowel de katholieke kerk, als ook de anglicaanse kerk in Engeland. Het katholieke diocees Arras en het anglicaanse diocees Canterbury speelden hierin een belangrijke rol. Deze oecumenische initiatieven om tot hechtere relaties te komen bewogen Franse en Engelse mensen ertoe deel te nemen aan een project om bezoekers te verwelkomen in de kathedraal van Canterbury. De eerste gemeenschap in de kathedraal van Canterbury bestond geheel uit Franse en Engelse studenten. Spoedig werd dit echter uitgebreid naar andere nationaliteiten, om zo de bezoekers welkom te kunnen bieden in verschillende talen. Dit accentueerde het oecumenische karakter van de gemeenschappen, die studenten vanuit verschillende christelijke denominaties samenbrachten: voor het grootste deel anglicanen, protestanten en kahtolieken.

Oprichting van ARC

In 1977 werden de eerste statuten van de vereniging die toen de naam "Accueil, Rencontre, Communauté" kreeg, vastgelegd in Parijs. Steeds meer kathedralen en kerken vroegen ARC in hun gebouwen aanwezig te zijn: St Paul's in London in 1979, St Alban's Cathedral rond 1980, Chichester Cathedral in 1982, gevolgd door Westminster Abbey in 1983 en Salisbury Cathedral in 1984.

ARC op steeds meer plekken in Europa

ARC breidde zich uit buiten Groot Brittannië, toen in 1984/1985 een gelijksoortige gemeenschap werd opgericht in Venetië, met de hulp van voormalige leden van ARC-gemeenschappen. Geleidelijk aan nam ARC de verantwoordelijkheid op zich om studenten in hun vaderland te trainen en hen naar Venetië te sturen. In 1987 werd de eerste ARC-gemeenschap in Trier in Duitsland geboren, gevolgd in 1988 door Speyer. Begin jaren 90 kwamen daar Utrecht, Florence, Antwerpen, Erfurt, Sienna en Freiburg bij. In 1997 werden nog twee nieuwe projecten gestart in Tours en Troyes in Frankrijk, naast één in Siguenza en Castillië. Over de jaren heen zijn verschillende projecten opgestart en afgerond. Zo is ARC in de paar decennia die de vereniging nu bestaat uitgegroeid van een uitsluitend Franse vereniging naar een organisatie die in veel landen in Europa werkzaam is.