ARC Europa

ARC verenigingen in Europa

ARC heeft afdelingen in verschillende landen in Europa. Frankrijkhet Verenigd KoninkrijkDuitsland, ItalieSpanje en Nederland/Vlaanderen hebben allen hun eigen bestuur. De statuten varieren per land, maar de aparte afdelingen van ARC verenigen zich in het gemeenschappelijke doel: Ontvangst, Ontmoeting en Gemeenschap realiseren voor de deelnemers van de projecten en voor de bezoekers die door een ARC-gids worden rondgeleid. Dit wordt gerealiseerd door in elk land de projecten bekendheid te geven, nieuwe projecten op te zetten en deelnemers klaar te stomen voor hun project.

Ars et Fides

Om de organisatie van de projecten goed te stroomlijnen werd in 1988 op initiatief van voormalige leiders van ARC en CASA (Communautés d'Accueil dans les Sites Artistiques), de federatie Ars et Fides opgericht. Deze federatie wil samenwerking faciliteren tussen alle groepen en organisaties in Europa die vrijwillig een welkom bieden aan toeristen. De vergaderingen die Ars et Fides ieder najaar organiseert op verschillende plaatsen in Europa geven de gelegenheid tot uitwisseling van ideëen en afstemming tussen de verschillende deelnemende organisaties over de nationale grenzen heen. De eerste vergadering vond plaats in Utrecht in 1990. De opvolgende jaren is de plaats van vergadering telkens gewisseld.